BLOG

17 Feb: ELABORACIÓ D’UNA PLANIFICACIÓ ANUAL

La planificació anual és una eina fonamental per gestionar les càrregues i continguts d’entrenament al llarg de la temporada de trail running. Caldrà prioritzar les competicions / objectius per evitar entrenar sense rumb i aconseguir arribar en pic de forma el dia “D”.