Scroll Top

BLOG

07 Feb: TIPUS DE PERIODITZACIONS

La periodització de l’entrenament consisteix en segmentar la temporada en diferents períodes i donar un sentit lògic als continguts d’entrenament.
La periodització és el plànol a partir del qual es dissenyaran les nostres sessions d’entrenament, ens permetrà entrenar amb sentit i ens servirà de brúixola davant les dificultats que presenta el procés d’entrenament.

17 Feb: ELABORACIÓ D’UNA PLANIFICACIÓ ANUAL

La planificació anual és una eina fonamental per gestionar les càrregues i continguts d’entrenament al llarg de la temporada de trail running. Caldrà prioritzar les competicions / objectius per evitar entrenar sense rumb i aconseguir arribar en pic de forma el dia “D”.