Scroll Top

ELABORACIÓ D’UNA PLANIFICACIÓ ANUAL

COM ELABORAR UNA PLANIFICACIÓ ANUAL?

La planificació anual és una eina fonamental per gestionar les càrregues i continguts d’entrenament al llarg de la temporada de trail running. Caldrà prioritzar les competicions / objectius per evitar entrenar sense rumb i aconseguir arribar en pic de forma el dia “D”.

Per elaborar aquesta planificació anual caldrà tenir en compte diversos aspectes:

1. VALORACIÓ DE LA TEMPORADA ANTERIOR (SI N’HI HA HAGUT)

És important saber d’on venim i on som.

 • Com van anar les competicions la temporada anterior?
 • Buscar punts dèbils en el nostre rendiment i punts forts.
 • Vam assolir els objectius establerts?
 • Quin va ser el volum anual?
 • Quin va ser el meu nivell d’implicació amb el pla d’entrenament?
2. REFLEXIONAR SOBRE LA NOSTRE SITUACIÓ PERSONAL/LABORAL

Haurem de reflexionar i tenir en compte tots els factors externs que afectaran el nostre pla d’entrenament:

 • Quants dies puc entrenar a la setmana?
 • De quin temps disposo per dedicar a l’entrenament?
 • La meva feina/situació personal pot interferir de manera negativa (fatiga, nervis, estrès, etc) al pla d’entrenament?
 • Quin serà el meu nivell d’implicació en l’entrenament aquesta temporada?
3. PRIORITZAR COMPETICIONS / OBJECTIUS

Diferenciarem les competicions o objectius en categoria A, B o C.

 • Competicions A: Seran les competicions objectius i més importants de l’any, aquestes haurien de ser un mínim de 1 i un màxim de 2-3 per temporada i buscarem que estiguin prou separades al llarg de l’any. En aquestes competicions buscarem arribar en el nostre millor moment de forma.
 • Competicions B: Seran les competicions secundàries. Hi arribarem en forma i buscant una petita reducció de la càrrega prèvia per arribar relativament descansat i fer un bon paper però sense ser una competició objectiu. Intentarem no fer-ne més de 5-6 durant l’any.
 • Competicions C: Seran les competicions de preparació. Les contemplarem dins el pla d’entrenament com a sessions especifiques d’entrenament, sense buscar un pic de forma ni fer un període de posta a punt. El nombre d’aquestes competicions s’ha de controlar ja que si en fem moltes poden suposar una càrrega massa gran pel nostre organisme i es vegi compromès el nostre rendiment.
CONCLUSIONS:
 • Cal ser realistes, hem de saber d’on venim i on som.
 • Coherència entre competicions i disponibilitat per entrenar, historial previ, etc. No tindrà massa sentit que la competició A de l’any sigui una cursa d’ultra distància si només podem entrenar 1h, 2-3 dies / setmana.
 • No podem arribar en el nostre millor estat de forma a totes les competicions, serà vital prioritzar.
 • No abusar de les competicions. Com més competicions importants es vulguin fer, menys podrem entrenar per aquestes competicions. Assolir un pic de forma requereix temps per fer una bona preparació, 1-2 setmanes per fer un bon “tapering” i la recuperació posterior de la competició.

En la pròxima entrada al Blog…

Veurem les diferents perioditzacions en funció del nostre calendari de competicions. Quin tipus utilitzar i com.

 

Si vols que t’ajudem a millorar el teu rendiment i assolir els teus objectius, no ho dubtis i contacta’ns!